Khai giảng đầu năm học 2023 - 2024


Khai giảng đầu năm học 2023 - 2024


Kết nạp đảng viên mới tháng 9 năm 2022


Hoạt động: Khám phá quả dưa chuột_ MGL A1


Hoạt động chào mừng ngày 8/3/2024


Hoạt động chào mừng ngày 8/3/2024


Ảnh khai giảng năm học 2019- 2020


Tổng kết năm học chia tay học sinh 5 tuổi 2023-2024


Tết trung thu năm học 2023-2024


Hoạt động chào mừng ngày 8/3 của trường mầm non Hoa Sữa